Inschrijving/Registratievoorwaarden

Onmiddellijk voorafgaand aan de inschrijving/registratie als NIVRE Register-Expert dient de aanvrager aansluitend aan de datum van aanvraag:

  • ten minste drie jaren hoofdzakelijk (70% van de werkbare tijd) werkzaam te zijn als schade-expert in de branche waarvoor een aanvraag wordt ingediend, de drie jaren dienen aansluitend te zijn voorafgaand aan de datum van aanvraag;
  • alle vereiste opleidingen aantoonbaar met goed gevolg te hebben afgerond;
  • een natuurlijk persoon te zijn;
  • van onbesproken gedrag te zijn;
  • aantoonbaar verzekerd te zijn voor Beroepsaansprakelijkheid;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kunt u schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl

Een schade-expert die alle basisopleidingen aantoonbaar met goed gevolg heeft afgerond kan, mits wordt voldaan aan de overige inschrijving/registratievoorwaarden, een aanvraag indienen om te worden ingeschreven als Kandidaat NIVRE Register-Expert, voor een éénmalige periode van maximaal vier jaar.

Eventuele vrijstelling uitsluitend op basis van aantoonbaar inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen en niet langer dan 10 jaar geleden gevolgd.

Voor een overzicht van de opleidingsvoorwaarden van "Kandidaat NIVRE Register-Expert" of "NIVRE Register-Expert" klik onderstaand bij "Maak uw keuze".