Branchebestuur

drs. ing. J.K.W. van de Mortel (voorzitter)
H. de Bakker (Agrarisch), ing. J.M. Brouwers (Monitoring Bouw&Infra)
D.M. Emmink, mr. A.M.M. Hammes,
ir. H. Janssen (Monitoring Bouw&Infra) 
mr. H.M. van Velsen, ir. J.F.J. van de Ven
drs. M.J. van Leeuwen  - Verbond van Verzekeraars (adviseur)