Branchebestuur

Dick Emmink (voorzitter)
Herman de Bakker (Agrarisch), ing. Johan Brouwers (MB&I)
ing. Joep Delissen, ing. Bart van den Elshout, ing. Leendert van Geest, Roel Govaert, mr. Andrea Hammes,

drs. Marko van Leeuwen  - Verbond van Verzekeraars (adviseur)