Profiel lid branchebestuur

Een branchebestuur bestaat ten minste uit vijf en ten hoogste zeven branchebestuursleden:

 • Voorzitter
 • Vice-voorzitter
 • Branche - portefeuillehouder PE - Seminars
 • Branche - portefeuillehouder Opleidingen
 • Branche - portefeuillehouder Marketing en Communicatie

Een kandidaat dient te beschikken over gedegen kennis van de expertise- en verzekeringsmarkt, met name binnen de eigen branche, alsook de belangen van betrokken organisaties. Tevens dient een kandidaat te beschikken over bestuurderskwaliteiten en ervaring op dit gebied.

Daarnaast is het een persoon die op inspirerende wijze en met visie en daadkracht de belangen behartigt van de betreffende achterban en het belang van het NIVRE in zijn algemeen.

Daarnaast dient een branchebestuurslid:

 • bij voorkeur ingeschreven te zijn in het Register van de betreffende branche;
 • met interesse de ontwikkelingen binnen de expertise- en verzekeringsbranche te volgen;
 • affiniteit te hebben met de aspecten van enig aandachtsgebied, zoals seminars, opleidingen
  of marketing en communicatie;
 • over goede communicatieve vaardigheden te beschikken;
 • sociaal vaardig te zijn en open te staan voor de mening van anderen;
 • over voldoende tijd te beschikken om deze functie uit te voeren;
 • zich te conformeren aan de verplichtingen die vastgelegd zijn voor het betreffende
  branchebestuur, zoals deelname aan vergaderingen (gemiddeld vier keer per jaar).

Benodigde competenties

 • integer
 • betrouwbaar
 • professioneel
 • initiatiefrijk
 • daadkrachtig

Aandachtsgebieden binnen branchebesturen
Een branchebestuur volgt de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche. Wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het algemeen belang van het NIVRE of de ingeschrevenen, of die tot (algemene) verbeteringen leiden, adviseert het branchebestuur als geheel of door middel van de portefeuillehouders het bestuur of directie/management.

Tijdsbesteding
Een branchebestuurslid dient minimaal, gemiddeld en indicatief circa 60 uur per jaar beschikbaar te zijn. Een en ander is mede afhankelijk of er een specifiek aandachtsgebied is toebedeeld aan het betreffende lid. Alle functies in NIVRE- branchebesturen zijn onbezoldigd en derhalve op basis van vrijwillige inzet.

Geen resultaten gevonden