Toekomstige en aftredende Branchebestuursleden Branche Brand

NIVRE Branchebestuur Brand heeft op woensdag 1 december jl. vier toekomstige branchebestuursleden welkom geheten; Jérôme Bongers (Achmea Expertise), Dennis Jansen (EMN), Frank van der Lugt (HBS Expertise) en Raymond Bothof (Context). De vier nieuwkomers zijn inmiddels met veel enthousiasme gestart en direct betrokken bij de verdere uitwerking van het Jaarplan 2022 van de branche brand.

In het kader van het dakpansgewijs toetreden zijn Jérôme en Dennis per 1 december jl. toegetreden en treden Frank en Raymond per 2 maart 2022 toe. Het NIVRE wenst de nieuwe toetreders een succesvolle en plezierige zittingsperiode binnen dit branchebestuur.

Waar nieuwe leden toetreden nemen er ook weer afscheid. Pieter Vlemmings (Achmea Expertise) en Michiel Jongeneel (Sedgwick Nederland) hebben op 1 december afscheid genomen van het branchebestuur. Pieter is sinds 2009 aangesloten geweest bij het NIVRE als lid van de Commissie Seminars Brand en vanaf 2015 als branchebestuurslid. Als dank voor zijn langdurige inzet ontvangt Pieter een Zilveren NIVRE-speld. Michiel is in 2019 toegetreden als voorzitter van het branchebestuur en is inmiddels aangesloten bij het bestuur van het NIVRE. Michiel wordt voor zijn inzet gedurende de afgelopen periode bedankt met een sculptuur Chapeau!

Geen resultaten gevonden