Commissie opleidingen Motorvoertuigen goed op dreef met digitaliseren praktijkexamens

Begin dit jaar heeft na 14 jaar het NIVRE praktijkexamen Autoschade plaatsgemaakt voor een gedigitaliseerd examen; NIVRE branche examen Motorvoertuigen. Ook het praktijkexamen van het Specialisme Caravan is direct meegenomen in deze omslag en uitgebreid met Camper. Ook voor het specialisme Zwaar Materiaal en Techniek wordt momenteel door de Commissie Opleidingen Motorvoertuigen gezocht naar een andere invulling. Meer informatie over het NIVRE branche examen Motorvoertuigen en het Specialisme Caravan/Camper vind je op onze website https://www.nivre.nl/branches/motorvoertuigen/inschrijvingseisen/

Geen resultaten gevonden