De ontwikkelingen van het NIVRE Berekeningsrooster Hagelschade Motorvoertuigen

Begin dit jaar is het NIVRE Berekeningsrooster Hagelschade nog verder geactualiseerd naar een rooster welke is gebaseerd op het meten van het gehele door hagel vervormde gebied. Hierdoor worden de daadwerkelijke herstelkosten nog meer benaderd. Ter vereenvoudiging biedt het berekeningsrooster nu slechts twee inslagdiameters, tussen 0 en 25 mm enerzijds en van 25 tot 50 mm anderzijds.
In de NIVRE-nieuwsbrief van 1 juli hebben we het nieuwe “Berekeningsrooster Hagelschade Motorvoertuigen” geïntroduceerd en hierop zijn veel positieve reacties gekomen. Op dit moment onderzoekt de NIVRE-werkgroep Hagelschade de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een online tool.

Het berekeningsrooster en de handleiding zijn terug te vinden op onze website onder Richtlijn Hagelschade UPEX-NIVRE Motorvoertuigen.

Geen resultaten gevonden