Inschrijving in het Register

Voor inschrijving in het Register kunt u middels het aanvraagformulier een verzoek indienen. Dit formulier kunt u digitaal invullen en tezamen met de gevraagde documentatie sturen naar registratie@nivre.nl. 


Aanvraagformulier inschrijving Register