Inschrijving/Registratie-eisen

Onmiddellijk voorafgaand aan de inschrijving/registratie als NIVRE Register-Expert dient de aanvrager aansluitend aan de datum van aanvraag:

 • ten minste drie jaren hoofdzakelijk (70% van de werkbare tijd) werkzaam te zijn als schade-expert in de branche waarvoor een aanvraag wordt ingediend;
 • alle vereiste opleidingen aantoonbaar met goed gevolg te hebben afgerond;
 • een natuurlijk persoon te zijn;
 • van onbesproken gedrag te zijn;
 • aantoonbaar verzekerd te zijn voor Beroepsaansprakelijkheid;
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kunt u schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl

Een schade-expert die alle basisopleidingen aantoonbaar met goed gevolg heeft afgerond kan, mits wordt voldaan aan de overige inschrijving/registratie-eisen, een aanvraag indienen om te worden ingeschreven als Kandidaat NIVRE Register-Expert, voor een éénmalige periode van maximaal vier jaar.

Voor vrijstelling(en) verwijzen wij naar onderstaand vrijstellingsoverzicht. Vrijstelling wordt alleen verleend op basis van aantoonbaar inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen die niet langer dan 10 jaar geleden zijn gevolgd.
Indien er in het vrijstellingsoverzicht een opleiding niet voorkomt die u naar uw mening een vrijstelling geeft, verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.

Onder deze branche valt eveneens de registratie van NIVRE Register HerstelcoachesNIVRE-rdKlik hier voor meer informatie

Voor een overzicht van de opleidingseisen van "Kandidaat NIVRE Register-Expert" of "NIVRE Register-Expert", zie onderstaand. 

 • Opleiding Arbeidsdeskundige
 • Zwaar Letsel, module Toekomstschade en module Regie
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Alle modules Zwaar Letsel
 • Tevens is hiervoor een vrijstellingsprocedure opgesteld. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.
 • Inleiding Verzekeringsbedrijf
 • Wft Basis
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • UvA Leergang Verzekeringsrecht
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Zwaar Letsel, module Overlijdensschade
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Licht Letsel