Kies branche:

Inschrijvingseisen

Voor inschrijving als (Kandidaat) NIVRE Register-Expert dient een expert tot aan het moment van aanmelding:

  • ten minste drie jaar hoofdzakelijk (70% van de werkbare tijd) werkzaam te  zijn als schade- expert in de branche;
  • een natuurlijk persoon te zijn;
  • van onbesproken gedrag te zijn;
  • aantoonbaar verzekerd te zijn voor Beroepsaansprakelijkheid;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kunt u schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl.

De opleidingseisen treft u onderstaand. Maakt u voor een overzicht eerst de keuze “Kandidaat re” of “Register-Expert”. De opleidingen dienen aantoonbaar met goed gevolg te zijn afgerond.

Inschrijving als Kandidaat NIVRE Register-Expert geldt voor een periode van maximaal vier jaar.

Eventuele vrijstelling uitsluitend op basis van aantoonbaar inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen en niet langer dan 10 jaar geleden gevolgd. Voor verzoeken tot vrijstelling anders dan op basis van inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen dient u contact op te nemen met het secretariaat van het NIVRE.