Registratie-eisen om NIVRE-Expert te worden

Als je werkzaam bent als schade-expert in de branche Personenschade en je wilt graag ingeschreven worden in het NIVRE-register dan zijn er drie onderdelen in de kwaliteitseisen waaraan je moet voldoen. 

1: Afgeronde basisopleidingen
2: Afgeronde Vaktechnisch opleiding
3: Overige eisen

1: Afgeronde basisopleidingen
Als je binnen dit onderdeel de 5 opleidingen die hierbinnen vallen met goed gevolg hebt afgerond, en je voldoet daarnaast aan de overige eisen zoals vermeld onder punt 3, dan kun je bij een aanvraag indienen om bij het NIVRE ingeschreven worden als kandidaat-NIVRE-expert. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, mag je ook de bijbehorende titel voeren, kandidaat NIVRE-re, waarmee je aantoont dat je voldoet aan eisen van het NIVRE voor een kandidaat. Je kan als kandidaat-NIVRE expert maximaal een éénmalige periode van maximaal vier jaar geregistreerd zijn.

De basisopleidingen bestaan uit: 

2. Vaktechnische opleiding
Om een volwaardig NIVRE-expert te worden, moet je op vaktechnisch gebied nog een opleiding volgen. Per 1 januari 2022 is de nieuwe leergang Personenschade vereist. 

Deze kan gevolgd worden bij:

         

Overgangsregeling

 

 

Losse opleidingen vaktechnisch deel (vereist voor 1 januari 2022)

3: Overige Kwaliteitseisen
De overige eisen zijn voornamelijk van algemene aard en gelden aanvullend op de hierboven omschreven punten 1 en 2.  Deze overige eisen zijn:  

 • ten minste drie jaren hoofdzakelijk (70% van de werkbare tijd) werkzaam te zijn als schade-expert in de branche Personenschade; de drie jaren dienen aansluitend te zijn voorafgaand aan de datum van aanvraag;
 • een natuurlijk persoon zijn;
 • van onbesproken gedrag zijn;
 • aantoonbaar verzekerd zijn voor Beroepsaansprakelijkheid;
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kun je schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl


Voor vrijstelling(en) verwijzen wij naar onderstaand vrijstellingsoverzicht. Vrijstelling wordt alleen verleend op basis van aantoonbaar inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen die niet langer dan 5 jaar geleden zijn gevolgd. Voorheen was dit 10 jaar, dit is per 1 januari 2022 gewijzigd. Indien er in het vrijstellingsoverzicht een opleiding niet voorkomt die u naar uw mening een vrijstelling geeft, verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.

Voor een overzicht van de opleidingseisen van "Kandidaat NIVRE Register-Expert" of "NIVRE Register-Expert", zie onderstaand. 

 • Opleiding Arbeidsdeskundige
 • Zwaar Letsel, module Toekomstschade en module Regie
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Alle modules Zwaar Letsel
 • Tevens is hiervoor een vrijstellingsprocedure opgesteld. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.
 • Inleiding Verzekeringsbedrijf
 • Wft Basis
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • UvA Leergang Verzekeringsrecht
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Zwaar Letsel, module Overlijdensschade
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Licht Letsel