Branchebestuur

René van Dijk - voorzitter
Marnix de Bakker, Juan Christoffels, ing. Evert Jan van Eck, ing. Bas Kleijnjan, André Miedema