Branchebestuur

Het Branchebestuur Scheepvaart & Techniek is bestuurlijk samengevoegd met het Branchebestuur Transport/Goederen. Zij gaan verder onder de naam Branchebestuur Marine.

René van Dijk - voorzitter
ing. Bas Kleijnjan, André Miedema, Kees den Ouden - vicevoorzitter
ing. Liesbeth Huijnen - Norel