Kies branche:

Inschrijvingseisen

Voor inschrijving als (Kandidaat) NIVRE Register-Expert dient een expert tot aan het moment van aanmelding:

  • ten minste drie jaar hoofdzakelijk (70% van de werkbare tijd) werkzaam te  zijn als schade- expert in de branche;
  • een natuurlijk persoon te zijn;
  • van onbesproken gedrag te zijn;
  • aantoonbaar verzekerd te zijn voor Beroepsaansprakelijkheid;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kunt u schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl.

De opleidingseisen treft u onderstaand. Maakt u voor een overzicht eerst de keuze “Kandidaat re” of “Register-Expert”. De opleidingen dienen aantoonbaar met goed gevolg te zijn afgerond.

Inschrijving als Kandidaat NIVRE Register-Expert geldt voor een periode van maximaal vier jaar.

Eventuele vrijstelling uitsluitend op basis van aantoonbaar inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen en niet langer dan 10 jaar geleden gevolgd.