Gespreksverslag voor toedrachtonderzoekers

Naar aanleiding van een intervisiebijeenkomst in 2020 is door de deelnemers de behoefte uitgesproken aan een format van een gespreksverslag. Het branchebestuur heeft nu een voorbeeld beschikbaar gesteld. Dit is een maatwerk document dat door de toedrachtonderzoekers zelf aan de eigen situatie dient te worden aangepast. Het voorbeeld van een gespreksverslag zal via een mailing aan de toedrachtonderzoekers worden toegestuurd.

Het format van een informatiebrief volgt op een later moment.

 

Geen resultaten gevonden