Richtlijnen Branche Transport/Goederen

Op 8 november jl. waren de branchebestuursleden Transport/Goederen bij elkaar voor een reguliere vergadering. Op de agenda stond o.a. het punt Richtlijnen. Het branchebestuur gaat zich buigen over de bestaande richtlijnen in de branche. Ook gaat zij kijken of er nieuwe richtlijnen kunnen worden opgesteld. Met deze richtlijnen wordt de branchegroep meer onderscheidend gemaakt en wordt meer gestalte gegeven aan de kwaliteit van deze beroepsgroep.

Geen resultaten gevonden