Select branch:

Herinschrijving

Als een Register-Risicodeskundige zich heeft laten uitschrijven of is uitgeschreven vanwege niet voldoen aan het PE-programma en later een verzoek indient om opnieuw te worden ingeschreven, dan worden daaraan de volgende voorwaarden gesteld.

 

Indien korter dan één jaar uitgeschreven:

  • herinschrijving zonder aanvullende voorwaarden

 

Indien meer dan één jaar, maar minder dan drie jaren uitgeschreven:

  • inschrijving met de status als kandidaat risicodeskundige
  • inschrijving als Register-Risicodeskundige is mogelijk na het behalen van het volgens het PE reglement te vereiste aantal PE punten op basis van de duur van de periode van uitschrijving
  • deze inhaalslag dient te zijn afgerond binnen 2 jaar na herinschrijving, dit naast de opleidingspunten voor de ingegane reguliere PE-periode

 

Wanneer er sprake is van uitschrijving van langer dan drie jaar kan uitsluitend inschrijving plaatsvinden op basis van de op dat moment geldende inschrijvingseisen.