Bestuur Coördinator Fraudebeheersing

dhr. G. Kroeze - voorzitter
dhr. W.J.M. Rovers
drs. M. Kommer - vice-voorzitter
drs. N. Carels-Koorn - portefeuillehouder PE-Seminars
mr. P. Engelsman - portefeuillehouder Opleidingen
mr. K.M. Koning
mr. R.J. Visscher - adviseur