Inschrijvingsvoorwaarden

Register-Coördinator Fraudebeheersing

Voor inschrijving in het Register Coördinator Fraudebeheersing moet aan onderstaande criteria worden voldaan:

De Coördinator Fraudebeheersing moet op het moment van aanmelding tot inschrijving in het Register RCF:

a. Tenminste ononderbroken en gedurende 18 maanden feitelijk werkzaam zijn als Coördinator; of,
b. Met inachtneming van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, tenminste  ononderbroken en gedurende 18 maanden feitelijk werkzaam zijn als functionaris Veiligheidszaken binnen een financiële instelling of financiële dienstverlener (volmachtbedrijf);

c. Hiertoe een bevestigende werkgeversverklaring te overleggen; en,

d. te beschikken over:
    1. een diploma Coördinator Fraudebeheersing van een door het Bestuur RCF geaccrediteerde opleiding 
    Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen, -Zorg of -Banken, gevolgd bij NIBE SVV of bij SPV
    2. een door het bestuur RCF verleende vrijstelling voor dit diploma, aansluitend op positieve afronding van een proeve van bekwaamheid bedoeld in artikel 8.

e. Een recente verklaring omtrent gedrag overleggen.

Kandidaat-Register-Coördinator Fraudebeheersing

Voor inschrijving in het Register als Kandidaat-Coördinator Fraudebeheersing moet aan de volgende criteria worden voldaan:

In geval de aanvrager voor inschrijving in het Register RCF nog niet voldoet aan de ervaringseisen en daarom in aanmerking wenst te komen voor inschrijving in het Register RCF als Kandidaat-Coördinator moet hij op het moment van de aanmelding:
a. Tenminste ononderbroken en gedurende 12 maanden feitelijk werkzaam zijn als Coördinator; of,
b. Met inachtneming van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, tenminste ononderbroken en gedurende 12 maanden feitelijk werkzaam zijn als functionaris Veiligheidszaken binnen een financiële instelling of financiële dienstverlener (volmachtbedrijf);
c. Hiertoe een bevestigende werkgeversverklaring overleggen;
d. Een bewijs van inschrijving overleggen van deelname aan de in artikel 7 lid 1 sub d. onder 1. bedoelde opleiding;
e. Een recente verklaring omtrent gedrag overleggen.