Permanente Educatie

Met de instelling van de Permanente Educatie tracht het bestuur van het NIVRE de kwaliteit van het Register te waarborgen. Alle ingeschrevenen in het Register dienen binnen een bepaalde periode een aantal opleidingspunten te behalen. Deze punten kunnen worden verkregen door op het betreffende vakgebied seminars, lezingen, opleidingen, congressen, beurzen, etc. te volgen of door deelname aan vakgerichte commissies of besturen.

Het NIVRE heeft het PE-programma vastgelegd in het Reglement Permanente Educatie.
Voor vragen of meer informatie inzake Permanente Educatie: p-e@nivre.nl.

Aan externe activiteiten (zijnde niet door het NIVRE-georganiseerd) kunnen punten worden toegekend. Het is aan te bevelen dit vooraf in te dienen middels het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Een aanvraag kan gestuurd worden naar p-e@nivre.nl

Aanvraagformulier externe activiteiten

Reglement Permanente Educatie

PE matrix

PE Jaarkalender 2023