Herinschrijving

Als een Register-Risicodeskundige zich heeft laten uitschrijven of is uitgeschreven vanwege niet voldoen aan het PE-programma en later een verzoek indient om opnieuw te worden ingeschreven, dan worden daaraan de volgende voorwaarden gesteld.

Indien korter dan één jaar uitgeschreven:
        herinschrijving zonder aanvullende voorwaarden.

Indien meer dan één jaar, maar minder dan drie jaar uitgeschreven:
        inschrijving met de status als kandidaat risicodeskundige;
      •  inschrijving als Register-Risicodeskundige is mogelijk na het behalen van het volgens het PE
         reglement te vereiste aantal PE punten op basis van de duur van de periode van uitschrijving;
        deze inhaalslag dient te zijn afgerond binnen 2 jaar na herinschrijving, dit naast
         de opleidingspunten voor de ingegane reguliere PE-periode.

Wanneer er sprake is van uitschrijving van langer dan drie jaar kan uitsluitend inschrijving plaatsvinden op basis van de op dat moment geldende inschrijvingseisen.