Vakgroep Groot Zakelijk

Inschrijvingseisen branche Risicodeskundige - specialisatie Groot Zakelijk 

Competentie-eisen
      •  Goede communicatieve vaardigheid (conflictbehandeling en onderhandelen)
      •  Goede schriftelijke vaardigheid in zowel de Nederlandse als de Engelse taal
      •  Overtuigingskracht
      •  Analytisch vermogen
      •  Eigen beperkingen kennen

Algemeen
      •  De kandidaat dient op het moment van aanmelding ten minste drie jarenononderbroken en
         aaneensluitende jaren feitelijk en in hoofdzaak werkzaam te zijn als risicodeskundige in de branche Groot Zakelijk, in het bijzonder in het kader van, doch niet
         beperkt tot schadeverzekeringen.
      •  Onder Groot-Zakelijk wordt verstaan het inspecteren van risico's met een totaal verzekerd
         belang van:
             o minimaal € 10 miljoen met betrekking tot industriële risico's
             o minimaal € 20 miljoen met betrekking tot overige risico's, zoals opslag en logistiek, kantoren,
                verblijfsinrichtingen, hotels e.d.;
      •  Via werkgeversverklaring of een inschrijving van de KvK kunnen aantonen wat de hoofdtaak is
         en welke verzekerde belangen geïnspecteerd worden.
      •  De aanvrager dient een natuurlijk persoon te zijn.
      •  De kandidaat kan slechts binnen één specialisatie van het Register Risicodeskundige worden
         ingeschreven.

Opleiding

De onderstaande opleidingen dient u met goed gevolg te hebben afgerond.

      •  Een relevante HBO-opleiding (b.v. HTS, HEAO) of via accreditatie gelijkwaardig
      •  Schriftelijke rapporteren
      •  Verdieping Communicatieve Vaardigheden
      •  Inleiding Verzekeringsbedrijf (IVB behaald na januari 2000)
      •  Risicobeoordeling en preventie (Branche Brand)
      •  Brandverzekering en Schaderegeling
      •  Een cursus automatische blussystemen (via NIVRE of gelijkwaardig)
      •  Een cursus automatische brandmeldinstallaties (via NIVRE of gelijkwaardig)


Inschrijvingseisen voor kandidaat-Register-Risicodeskundigen

      •  De kandidaat dient op het moment van aanmelding ten minste één jaar ononderbroken en
         aaneensluitend feitelijk en in hoofdzaak werkzaam te zijn als risicodeskundige in de branche
         Groot Zakelijk, in het bijzonder in het kader van, doch niet beperkt tot schadeverzekeringen.
      •  Daarnaast moet er een start zijn gemaakt met één van de vereiste opleidingen voor inschrijving
         als Register-Risicodeskundige, specialisatie Groot Zakelijk (zie bovengenoemd).

 

Vrijstelling
Op grond van diploma Assurantiebemiddeling-B (behaald na januari 1995) of het diploma WFT-schade zakelijk wordt vrijstelling verleend voor het moduul Inleiding Verzekeringsbedrijf. Wanneer het IVB-diploma voor januari 2000 is behaald, wordt vrijstelling verleend als daarnaast de afgelopen vijf jaar relevante werkervaring in de bedrijfstak kan worden aangetoond.

Wetswijzigingen
Het bestuur houdt zich het recht voor toelatingseisen en opleidingseisen te wijzigen indien gewijzigde wetgeving daarom vraagt.