Vakgroep MKB

Inschrijvingseisen branche Risicodeskundige - specialisatie MKB

Competentie-eisen
      •  Goede communicatieve vaardigheid (conflictbehandeling en onderhandelen)
      •  Goede schriftelijke vaardigheid
      •  Overtuigingskracht
      •  Analytisch vermogen
      •  Eigen beperkingen kennen

Algemeen
      •  De kandidaat dient op het moment van aanmelding ten minste drie ononderbroken en
         aaneensluitende jaren feitelijk en in hoofdzaak werkzaam te zijn als risicodeskundige in de
         branche MKB, in het bijzonder in het kader van, doch niet beperkt tot schadeverzekeringen.
      •  Via werkgeversverklaring of een inschrijving van de KvK kunnen aantonen wat de hoofdtaak is.
      •  De aanvrager dient een natuurlijk persoon te zijn.
      •  De kandidaat kan slechts binnen één vakgroep van het NIVRE worden ingeschreven.

Opleiding

De onderstaande opleidingen dient u met goed gevolg te hebben afgerond.
      •  Een relevante MBO-opleiding of via accreditatie gelijkwaardig
      •  Schriftelijk rapporteren
      •  Verdieping Communicatieve Vaardigheden
      •  Risicobeoordeling en preventie (Branche Brand)
      •  Inleiding Verzekeringsbedrijf (IVB behaald na januari 2000)
      •  Brandverzekering en Schaderegeling


Inschrijvingseisen voor kandidaat-Register-Risicodeskundigen

      •  De kandidaat dient op het moment van aanmelding ten minste één jaar ononderbroken en
         aaneensluitend feitelijk en in hoofdzaak werkzaam te zijn als risicodeskundige in de
         branche MKB, in het bijzonder in het kader van, doch niet beperkt tot schadeverzekeringen.
      •  Daarnaast moet er een start zijn gemaakt met één van de vereiste opleidingen voor inschrijving
         als Register-Risicodeskundige, specialisatie MKB (zie bovengenoemd).Vrijstelling

Op grond van diploma Assurantiebemiddeling-B (behaald na januari 1995) of het diploma WFT- schade zakelijk wordt vrijstelling verleend voor de module Inleiding Verzekeringsbedrijf. Wanneer het IVB-diploma voor januari 2000 is behaald, wordt vrijstelling verleend als daarnaast de afgelopen vijf jaar relevante werkervaring in de bedrijfstak kan worden aangetoond.

Wetswijzigingen
Het bestuur houdt zich het recht voor toelating- en opleidingseisen te wijzigen indien gewijzigde wetgeving daarom vraagt.