Vakgroep Agrarisch

Inschrijvingsvoorwaarden branche Risicodeskundige - specialisatie Agrarisch

Competentie-eisen
      •  Goede communicatieve vaardigheid (conflictbehandeling en onderhandelen)
      •  Goede schriftelijke vaardigheid
      •  Overtuigingskracht
      •  Analytisch vermogen
      •  Eigen beperkingen kennen

Algemeen
      •  De kandidaat dient op het moment van aanmelding ten minste drie ononderbroken en
         aaneensluitende jaren feitelijk en in hoofdzaak werkzaam te zijn als risicodeskundige in de
         agrarische branche, in het bijzonder in het kader van, doch niet beperkt tot
         schadeverzekeringen.
      •  Via werkgeversverklaring of een inschrijving van de KvK kunnen aantonen wat de hoofdtaak is.
      •  De aanvrager dient een natuurlijk persoon te zijn.
      •  Er kan slechts binnen één vakgroep van het NIVRE worden ingeschreven.

Opleiding
De onderstaande opleidingen dient u met goed gevolg te hebben afgerond.
      •  Een relevante HBO opleiding (b.v. HAS, HTS, HEAO) of via accreditatie gelijkwaardig
      •  WFT schade of een B en/of A diploma met bijgehouden PE-certificaten (WFT-proof)
      •  WFT basis of een B en/of A diploma met bijgehouden PE-certificaten (WFT-proof)
      •  Schriftelijk rapporteren 
      •  Verdieping Communicatieve Vaardigheden 
      •  Risicobeoordeling en Preventie (Branche Brand)

Inschrijvingsvoorwaarden voor kandidaat-Register-Risicodeskundigen

      •  De kandidaat dient op het moment van aanmelding ten minste één jaar ononderbroken en
         aaneensluitend feitelijk en in hoofdzaak werkzaam te zijn als risicodeskundige in de agrarische
         branche, in het bijzonder in het kader van, doch niet beperkt tot schadeverzekeringen.
      •  Daarnaast moet er een start zijn gemaakt met één van de vereiste opleidingen voor inschrijving
         als Register-Risicodeskundige, specialisatie Agrarisch (zie bovengenoemd).

Wetswijzigingen
Het bestuur houdt zich het recht voor toelatings- en opleidingsvoorwaarden te wijzigen indien gewijzigde wetgeving daarom vraagt.