Vakgroep Vervoer & Transport

Inschrijvingsvoorwaarden Vakgroep Vervoer & Transport

Competentie-eisen

       •  Goede communicatieve vaardigheid (conflictbehandeling en onderhandelen)
       •  Goede schriftelijke vaardigheid
       •  Overtuigingskracht
       •  Analytisch vermogen
       •  Eigen beperkingen kennen

Algemeen
       •  De kandidaat dient op het moment van aanmelding ten minste drie ononderbroken en
           aaneensluitende jaren feitelijk en in hoofdzaak werkzaam te zijn als risicodeskundige in de
           branche Vervoer en Transport, in het bijzonder in het kader van, doch niet beperkt tot
           schadeverzekeringen.
       •  Via werkgeversverklaring of een inschrijving van de KVK kunnen aantonen wat de hoofdtaak is.
       •  De aanvrager dient een natuurlijk persoon te zijn.
       •  De kandidaat kan slechts binnen één vakgroep van het NIVRE worden ingeschreven.

Opleiding
       •  Schadebehandelaar/Acceptant Motorrijtuigverzekeringen | NIBE-SVV (nibesvv.nl)
       •  Vakopleiding Het Verzekeren van Aansprakelijkheidsrisico's | NIBE-SVV (nibesvv.nl)
       •  Communicatie Basis - SPV
       •  Opleiding Schriftelijk Rapporteren | NIBE-SVV (nibesvv.nl)
       •  Opleiding Inleiding Verzekeringsbedrijf | NIBE-SVV (nibesvv.nl)
       •  Opleiding Risicobeoordeling en Preventie | NIBE-SVV (nibesvv.nl)

Inschrijvingsvoorwaarden voor kandidaat-Register-Risicodeskundigen
       •  De kandidaat dient op het moment van aanmelding ten minste één jaar ononderbroken en
          aaneensluitend feitelijk en in hoofdzaak werkzaam te zijn als risicodeskundige in de branche
          Vervoer en Transport, in het bijzonder in het kader van, doch niet beperkt tot
          schadeverzekeringen.
       •  Daarnaast moet er een start zijn gemaakt met één van de vereiste opleidingen voor inschrijving
          als Register-Risicodeskundige (zie bovengenoemd).

Vrijstelling
Op grond van diploma Assurantiebemiddeling-B (behaald na januari 1995) of het diploma WFT-schade zakelijk wordt vrijstelling verleend voor de opleiding Inleiding Verzekeringsbedrijf. Wanneer het IVB-diploma voor januari 2000 is behaald, wordt vrijstelling verleend als daarnaast de afgelopen vijf jaar relevante werkervaring in de bedrijfstak kan worden aangetoond.

Wetswijzigingen
Het bestuur houdt zich het recht voor toelatings- en opleidingsvoorwaarden te wijzigen indien gewijzigde wetgeving daarom vraagt.