Geschillenreglement

Het VRT heeft een Klachten- en Geschillenreglement, dat u hieronder kunt downloaden. Wanneer een klacht wordt ingediend en deze is ontvankelijk verklaard, wordt een Klachtencommissie gevormd, die de klacht in behandeling neemt. Uitspraken van de Klachtencommissie worden geanonimiseerd gepubliceerd; u kunt deze hieronder downloaden.

Geanonimiseerde uitspraken Klachtencommissies