Kies branche:

Inschrijvingseisen

Inschrijvingseisen

Voor inschrijving als (Kandidaat) NIVRE-Deskundige dient een herstelcoach tot aan het moment van aanmelding:

  • een natuurlijk persoon te zijn;
  • van onbesproken gedrag te zijn;
  • aantoonbaar verzekerd te zijn voor Beroepsaansprakelijkheid;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kunt u schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl.
  • NIVRE-opleiding Verzekeringskennis of Wft Basis
  • NIVRE-opleiding Ethiek
  • Opleiding licht letsel
  • Opleiding Herstelcoach

Alle vereiste opleidingen dienen aantoonbaar met goed gevolg te zijn afgerond.

Ervaringseis
Aantoonbaar minimaal 100 dossier gebonden uren per jaar als herstelcoach werkzaam.
Bij minimaal 50 en maximaal 99 dossier gebonden uren per jaar als herstelcoach kan een kandidaatsregistratie plaatsvinden.

Het aantal uren dient jaarlijks te worden aangetoond.

Inschrijving als Kandidaat NIVRE Register-deskundige geldt voor een periode van maximaal 3 jaar, waarbij steeds wel aan de vereiste ervaringseis voldaan dient te worden.

Eventuele vrijstelling uitsluitend op basis van aantoonbaar inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen en niet langer dan 10 jaar geleden gevolgd.
Voor verzoeken tot vrijstelling anders dan op basis van inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen dient u schriftelijk, met duidelijke onderbouwing in te dienen bij het secretariaat.