Informatie Inschrijving Register

Schade komt voor in allerlei vormen en binnen verschillende gebieden.

Het beroep schade-expert is binnen ieder werkgebied dan ook anders en ieder werkgebied vereist een andere vakinhoudelijke deskundigheid. Het NIVRE heeft de werkgebieden van de NIVRE Register-Experts daarom verdeeld in acht verschillende branches.  

Om als NIVRE Register-Expert ingeschreven te kunnen worden heeft het NIVRE inschrijvingsvoorwaarden vastgesteld. Deze inschrijvingsvoorwaarde  zijn verdeeld in basis en vaktechnische eisen. De basisopleidingen zijn gericht op vaardigheden en competenties en zijn voor alle branches gelijkwaardig. De vaktechnische opleidingen zijn gericht op de vakinhoudelijke deskundigheid en daarom voor alle branches verschillend. 
 
Natuurlijke personen die in de hoedanigheid van deskundige op het terrein van schadevaststelling en aanverwante deskundigheden in het bijzonder in het kader van schadeverzekeringen voornamelijk werkzaam zijn en die kantoor houden in Nederland, kunnen schriftelijk een aanvraag indienen voor inschrijving in het Register.

Inschrijving in het Register kan maar in één branche. 

Een aanvraagformulier voor inschrijving in het Register van het NIVRE en een opsomming van de inschrijvingsvoorwaarden kunt u vinden bij de branches. Deze staan onderaan de website.
 
Voor informatie over de inschrijvingsvoorwaarden van Coördinator Fraudebeheersing of Risicodeskundigen verwijzen wij u naar de gelieerde registers van het NIVRE.