EXPERTISE IN COVID-19 CRISIS

Register-experts opereren vaak bij urgente en ingrijpende gebeurtenissen. Nu de regering steeds meer maatregelen afkondigt die het verrichten van fysieke expertises bemoeilijkt, rijst de vraag in welke gevallen het verrichten van een fysieke expertise nog wel mogelijk en/of noodzakelijk is.

Het NIVRE stelt zich op het standpunt dat dat in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de expert en/of zijn werkgever. Het lijkt daarbij logisch om ook met de opdrachtgever in contact te treden om te overleggen op welke wijze de opdracht veilig uitgevoerd kan worden.
 
Daarbij is van belang:
•             Te inventariseren of er sprake is van verhoogd risico op besmetting
•             Protocol afspraken te maken voor het bezoek – zoals bijvoorbeeld max twee personen aanwezig.
 
Verder zijn er de RIVM maatregelen die de expert altijd dient op te volgen voor de eigen veiligheid en ter voorkoming van verspreiding van het virus

•             Was je handen regelmatig met water en zeep
•             Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
•             Gebruik papieren zakdoekjes
•             Geen handen schudden
•             Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
•             Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar