Praktijk en theorie examens

Afhankelijk met welk specialisme een inschrijving in het Register gewenst is (maximaal twee), dient er een
keuze gemaakt te worden uit de modules Autoschade, Caravan, Zwaar Materieel & Techniek.

Informatie praktijkexamens
De praktijkexamens bestaan uit de volgende praktijkopdrachten:

 • Het beoordelen van een schadecalculatie aan de hand van een beschadigd voertuig.
 • Het verrichten van waardebepalingen.
 • Bij het examen Zwaar Materieel & Techniek vindt een technische beoordeling van onderdelen plaats.

Inschrijven
De praktijkexamens worden een keer per jaar afgenomen. (Kandidaat) NIVRE Register-Experts worden hierover
tijdig geïnformeerd door het secretariaat van het NIVRE.


Informatie theorie examens
De theorie examens bestaan uit 60 meerkeuzevragen, onderverdeeld in algemene techniekvragen en vragen
die specifiek gericht zijn op de specialisatie Autoschade, Zwaar Materieel & Techniek of Caravan.
In het theorie examen Autoschade zijn vragen opgenomen over de Bedrijfsregeling 16 (regeling bij
schadeafwikkeling op basis van totaal verlies), waardevermindering, btw en marges.

Inschrijven
De theorie examens worden eens per maand afgenomen door Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) -
Structuurbaan 19, 3439 MA Nieuwegein. Inschrijven theorie examens


Leerdoelen en voorbereiding
Voorbereiding op het theorie examen Autoschade kan (mede) door middel van zelfstudie. Wij adviseren
hiervoor de volgende documenten te raadplegen:

NIVRE Richtlijnen

 • NIVRE Richtlijn ter bepaling van bedrijfsschade
 • NIVRE Richtlijn ter bepaling van waardevermindering aan personenauto’s veroorzaakt door
  beschadiging

Bedrijfsregelingen van het Verbond

 • Bedrijfsregeling 16, regeling bij schadeafwikkeling op basis totaal verlies
 • Bedrijfsregeling 5, bedrijfsschade Autobussen
 • Bedrijfsregeling 6, bedrijfsschade Trams
 • Overeenkomst Bedrijfsschade Taxi’s
 • Overeenkomst Bedrijfsschade Leaseauto’s
 • Overeenkomst Bedrijfsschade Huurauto’s
 • Gedragsregels bij expertise motorrijtuigen