Proeve van bekwaamheid

Er kan aan het Bestuur RFC een schriftelijk verzoek tot vrijstelling worden voorgelegd Dit verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd per e-mail ingediend te worden bij het secretariaat van het NIVRE door een mail te sturen naar registratie@nivre.nl.  

Het schriftelijke verzoek tot vrijstelling wordt voor advies voorgelegd aan de toetsingscommissie die door het Bestuur RCF is benoemd. Als de toetsingscommissie aan het Bestuur RCF adviseert om de aanvrager vrijstelling(en) te verlenen wordt de aanvrager in gelegenheid gesteld voor het afleggen van een proeve van bekwaamheid. In dat geval zal het secretariaat contact opnemen met de aanvrager om toelichting te geven hoe de proeve van bekwaamheid, verzorgd door het NIBE-SVV, wordt afgenomen. 

Het resultaat van de proeve van bekwaamheid wordt door het NIBE-SVV zowel aan de aanvrager als het secretariaat van het NIVRE meegedeeld. Als de proeve met goed gevolg is afgelegd, verstrekt het bestuur RCF de aanvrager een certificaat en volgt vrijstelling.