RCF PE-Matrix

Vakgerichte erkende opleiding op HBO-niveau of hoger

12 punten per PE-periode, maximaal 6 per jaar.

Vakgerichte lezingen/workshops, seminar, studiedag, e-learning volgen, intervisiebijeenkomst casuïstiek

1 punt per kennisuur, max. 6 punten per bijeenkomst.

Organiseren + geven (inhouse)trainingen/workshops en/of schrijven van casussen

1 punt per kennisuur, max. 3 punten per workshop, max. 1 workshop per jaar.

Schrijven en publiceren vakgericht artikel (geen interviews)

3 punten per artikel, max. 3 artikelen per periode.

Geven/verzorgen vakgerichte cursus (docent), minstens 1 jaar lang, inclusief afnemen examen

Max. 12 punten per periode, max. 6 punten per jaar.

Examineren vakgerelateerde examens

3 punten per examen, max. 3 per jaar, max. 6 punten per periode.

Commissielid/bestuurslid of werkgroep branchevereniging

6 punten, min. 3 bijeenkomsten per jaar, max. 6 punten per jaar.