Transport/Goederen modules

Vanaf 10 oktober 2019 gelden de volgende vaktechnische opleidingseisen:

  • NIVRE module Goederentransportverzekeringen
  • Certificate in Cargo Surveying – Lloyd’s Maritime Academy


NIVRE module Goederentransportverzekeringen

Zelfstudie - studiebelasting 80 tot 100 uur. 

Aanmelden 
Voor meer informatie en aanmelden, stuur een bericht naar secretariaat@nivre.nl. 

Kosten
€ 800,00 (vrij van btw, vooraf te voldoen). 

Cursusinformatie
De cursus bestaat uit:

  • Een digitaal cursusboek.
  • Online begeleiding door een vakdocent gedurende de looptijd van de cursus.
  • Casusopdrachten en vragen (verplicht).
  • Het nakijken en behandelen van de casusopdrachten door een vakdocent.
  • Een schriftelijke eindopdracht.
  • Een certificaat (na het behalen van de opdrachten en de eindopdracht).

De eindopdracht wordt gemaakt ten kantore van het NIVRE, Boompjes 251, 3011 XZ Rotterdam.


Certificate in Cargo Surveying – Lloyd’s Maritime Academy
Zelfstudie - studiebelasting circa 100 uur. Duur van de opleiding: 12 weken.

Vanuit Lloyd’s Maritime Academy is er begeleiding tijdens de opleiding.

Aanmelden
Lloyd’s Maritime Academy: http://www.lloydsmaritimeacademy.com