NIVRE Calamiteiten & Projecten

Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten, voorheen BCE Calamiteiten en Projecten, legt zich toe op het (op projectbasis) coördineren en registreren van schades bij (grootschalige) rampen voor overheid, gemeenten en bedrijfsleven en waarborgt een snelle accurate schade-afwikkeling.

Verzekerde en onverzekerde schades
Bij calamiteiten zijn er twee soorten schades: verzekerde en niet (volledig) verzekerde schades. Verzekerde schades zijn de verantwoordelijkheid van Verzekeraars. Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten is hiertoe opgenomen in het rampenscenario van het Verbond van Verzekeraars.

De dienstverlening van NIVRE Calamiteiten en Projecten in opdracht van overheden beperkt zich dan ook per definitie tot niet (volledig) verzekerde schades, vallend onder de Wet Tegemoetkoming Schades bij rampen en zware ongevallen (WTS) of andere overheidsregelingen.