Bestuur

Stichting Calamiteiten & Projecten is een aparte stichting met een eigen bestuur.

De bestuursleden zijn:
A. Westerhof - voorzitter
J.G.W. Fröhlich - penningmeester
R. Pols - lid
G.M.M. Oostrom
H. de Hoog
drs. J.H.W.H. Coffeng