Overheid

NIVRE Calamiteiten & Projecten werkt voornamelijk voor gemeenten en overheid. De stichting onderhoudt dan ook contacten met o.a.:

•  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
•  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
•  Ministerie van Economische Zaken
•  Provincies
•  Gemeenten
•  Verbond van Verzekeraars
•  Overige branche-organisaties


NIVRE Calamiteiten & Projecten heeft een ruime ervaring opgedaan bij calamiteiten in het afgelopen decennium, zoals de vuurwerkramp in Enschede, de aardbeving in Roermond, de Orkaan Lenny op de Antillen, de watersnoodramp in ’93, ’95 en ’98, het vliegtuigongeluk in de Bijlmer in 1992 en de MKZ-crisis van 2001, maar ook calamiteiten met een kleinere omvang, zoals de helicoptercrash Bommelerwaard.

Hoe groter de calamiteit, hoe belangrijker een planmatige aanpak van bestrijding en hulpverlening. Sinds 1 januari 2002 is dan ook in elke gemeente een rampenplan verplicht. Helaas voorzien de meeste plannen niet in een scenario voor schaderegistratie en –vergoeding. En dat terwijl een snelle, eerlijke en accurate schadeafwikkeling cruciaal is voor slachtoffers (of hun nabestaanden). Uitsluitsel over schadevergoeding stelt gedupeerden in staat de draad van het leven weer op te pakken in elk geval financieel.