Schades

Verzekerde- en niet verzekerde schades

Bij calamiteiten zijn er twee soorten schades: verzekerde en niet (volledig) verzekerde schades. Verzekerde schades zijn de verantwoordelijkheid van Verzekeraars. Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten is hiertoe opgenomen in het rampenscenario van het Verbond van Verzekeraars. Onze dienstverlening in opdracht van overheden beperkt zich dan ook per definitie tot niet (volledig) verzekerde schades, vallend onder de Wet Tegemoetkoming Schades bij rampen en zware ongevallen (WTS) of andere overheidsregelingen.