Branchebesturen

De branchebesturen binnen het NIVRE volgen de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche.

Wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het algemeen belang van het NIVRE of de ingeschrevenen, of die tot initiatieven leiden welke tot (algemene) verbeteringen leiden, adviseert het branchebestuur als geheel of via een portefeuillehouder binnen dat specifieke onderwerp, het bestuur of directie/management.

Daarnaast zijn de aandachtsgebieden van de branchebesturen gericht op opleidingen binnen de toelatingseisen voor inschrijving in het Register en het op het gewenste kwaliteitsniveau organiseren van seminars voor de desbetreffende branche. 

Het NIVRE kent de volgende branches:

Branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra
drs. ing. J.K.W. van de Mortel (voorzitter)
H. de Bakker (Agrarisch), ing. J.M. Brouwers (MB&I) 
D.M. Emmink, mr. A.M.M. Hammes, 
mr. H.M. van Velsen, ir. J.F.J. van de Ven
drs. M.J. van Leeuwen - Verbond van Verzekeraars (adviseur)

  
Branchebestuur Brand 
ing. M.S. Jongeneel (voorzitter)
E.M. Dijkhuis, F.S. Franse, M. Hoek, 
mr. D.B. van der Neut,
H.O.J.M. Vissers, ing. P.W.M. Vlemmings

M.Beugel - Verbond van Verzekeraars (adviseur)
  
Branchebestuur Motorvoertuigen 
R. Overeem (voorzitter) 
E. Boogert, R.G. den Ouden, E.J. Suijker
A. de Hoop - Verbond van Verzekeraars (adviseur) 
  
Branchebestuur Personenschade 
mr. M.H.J. van der Linden (voorzitter) 
Y.P.J. Drost, F. Emmerig 
M. de Haan, R. Pamboer, mr. E.R. Verhoeven, A.M. Kuiper
mr. drs. Ph. Cilon
   
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek
R.A. van Dijk (voorzitter)
M.B. de Bakker, J.P.E.M. Christoffels, ing. B. Kleijnjan 
ir. H. Kreisel, B. Leijssen, ing. E.J. van Eck

Branchebestuur Toedrachtonderzoek 
P. Kopp (voorzitter) 
M. Leloux, J.W.A. van der Pijl, mr. M.L.C. Schellekens, G.B. van Zwienen
C.M.M. van der Zande - I-Tek B.V. (adviseur)
   
Branchebestuur Transport/Goederen 
M.T. Schuling (voorzitter)
I.F. Bol, C. Kooyman, H. Lindenburg, P.M. Rynders, C. den Ouden, J.M. de Vos