INFO COVID-19

Register-experts opereren vaak bij urgente en ingrijpende gebeurtenissen. Nu de regering steeds meer maatregelen afkondigt die het verrichten van fysieke expertises bemoeilijkt, rijst de vraag in welke gevallen het verrichten van een fysieke expertise nog wel mogelijk en/of noodzakelijk is.

Het NIVRE stelt zich op het standpunt dat dat in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de expert en/of zijn werkgever. Het lijkt daarbij logisch om ook met de opdrachtgever in contact te treden om te overleggen op welke wijze de opdracht veilig uitgevoerd kan worden. 

Wij verwijzen naar de richtlijn verantwoord werken in de schade-expertise