Rendez Vous 2020 verplaatst naar 24 september

5-3-2020 14:49

Het bestuur van het NIVRE heeft besloten om het Rendez-Vous d’Expertise van 2 april aanstaande te verplaatsen naar 24 september aanstaande.

Dit besluit komt voort omdat uit de meest recente berichtgeving rond het Corona-virus en de berichten vanuit het RIVM niet te verwachten is dat op korte termijn sprake zal zijn van een vastgestelde aanzienlijke verlaging van het besmettingsrisico. Om die reden kiezen veel bedrijven ervoor om hun medewerkers, totdat sprake is van een erkende verbetering van de situatie, niet te laten deelnemen aan grootschalige evenementen.

Het Rendez-Vous d’Expertise is een grootschalig evenement. De gemaakte afspraken en bijbehorende regelingen brengen met zich mee dat het NIVRE tijdig moeten beslissen over het al dan niet doorgaan ervan. Voor dit moment achten het bestuur de enig passende beslissing om het Rendez-Vous te verplaatsen.