Toekomstbestendige visie, missie en speerpunten

14-1-2021 16:24

Afgelopen woensdag 13 januari 2021, werden de toekomstbestendige visie, missie en speerpunten gepresenteerd aan de Kamerbureaus en ingeschrevenen van het NIVRE. Dit gebeurde in een online event, door voorzitter Hans de Hoog en de bestuursleden Francie Peters en Jeroen Fröhlich onder leiding van presentator Marlies Tousain. Nog nooit eerder keken er zoveel mensen naar een online presentatie van het NIVRE.

Om haar bovengenoemde doelstellingen te kunnen verwezenlijken ligt de focus op drie punten: het bewaken van de kwaliteit en deskundigheid van experts, een actieve(re) lobby en het bouwen aan vertrouwen bij alle betrokken partijen. De structuur van het NIVRE wordt nu aangepast om de veranderingen te ondersteunen. Via de branchebesturen zal de nieuw koers geconcretiseerd worden. “Het gaat erom dat we met z’n allen nu aan de slag gaan.”