Mentale programmering in de Automotive, een bijeenkomst met een niet technisch karakter.

15-3-2021 16:36

Spreker Volkan Basut van VoBa TCA haalt hoge kijkcijfers met zijn interactieve webinar Mentale Programmering in de Automotive.

Hij keek er naar uit om in 2020 op het Rendez-Vouspodium te mogen staan. Dat ging niet door en een webinar was het alternatief, zonder publiek en dus minder interactief. Toch zag Volkan dat wel zitten en bespreekt op dinsdagavond 9 maart met een volle online zaal, 117 deelnemers en zijn gesprekspartner Marcel Bos uit de NIVRE Commissie Permanente Educatie, de diversiteit van cultuurverschillen, normen, waarden en communicatiestijlen. Tijdens het webinar gaat Volkan in op de vragen en ervaringen van de deelnemers en daagt hij zijn toehoorders uit na te denken over gevoelige vraagstukken. Een door de deelnemers beoordeeld goed, inhoudelijk en praktisch toepasbare bijeenkomst.