Webinar Bulkladingen met spreker Jaap Struik werd goed ontvangen

22-3-2021 13:43

Op dinsdag 16 maart jl. was voor de ingeschrevenen in de branche Transport/Goederen het webinar “Bulkladingen” georganiseerd.

De spreker, Jaap Struik, Senior surveyor / Customer Coordinator van Intertek AgriWorld, ging in zijn presentatie in op de bemonstering van droge/natte bulk en consumer products. De laatste ontwikkelingen in bemonsterings-methodiek, ISO normeringen en contractuele monstername van diverse grondstoffen werden behandeld. Na afloop werd Jaap Struik hartelijk bedankt voor zijn interessante en duidelijke presentatie.