Directiewissel

19-4-2021 09:04

Het NIVRE heeft mevrouw Susan Mogony aan zich weten te binden als nieuwe directeur. Per 1 mei a.s. zal zij Henk Grootkerk opvolgen, die deze functie 10 jaar heeft vervuld en, zoals eerder dit jaar reeds aangekondigd, na het inwerken van zijn opvolger, halverwege 2021 zal terugtreden.

De benoeming van de nieuwe directeur vloeit voort uit een uitgebreide marktinventarisatie ‘Samen naar de toekomst’, die het NIVRE eind vorig jaar en begin dit jaar heeft gehouden onder leden, opdrachtgevers en andere stakeholders en waarop zij haar visie, missie, koers en speerpunten voor de (nabije) toekomst heeft gebaseerd. Daarin staan drie zaken centraal: het bewaken van de kwaliteit en deskundigheid van experts in een veranderende markt, blijven bouwen aan vertrouwen bij alle betrokken partijen en een duidelijke, meer actieve externe representatie en lobby naar buiten toe.

“Met de komst van Susan, die van buiten de branche komt, hebben we bewust gekozen voor iemand die met een frisse blik kan kijken naar onze organisatie, activiteiten, dienstverlening en de markten waarin wij opereren”, benadrukt het NIVRE. Susan heeft in de afgelopen periode haar sporen verdiend in diverse directie- en managementfuncties bij andere branche- en beroepsorganisaties. Zo heeft zij de afgelopen vijf jaar gefungeerd als directeur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

“Wij denken met de komst van Susan de juiste kandidaat te hebben gevonden om onze ambities te kunnen invullen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking”, aldus het NIVRE.