Henk Grootkerk neemt na tien jaar afscheid als directeur

10-6-2021 14:52

“Blij en trots dat ik iets heb kunnen terugdoen voor ons mooie expertisevak” 

In de afgelopen tien jaar is er binnen het NIVRE veel veranderd. De organisatie is verder geprofessionaliseerd, staat nadrukkelijker op de kaart en is meer zichtbaar in de markt geworden. Daarnaast is in 2013 de organisatiestructuur aangepast waardoor er meer balans is gekomen tussen bestuur en uitvoering, is het aantal registers uitgebreid met nieuwe, aanpalende branchegroepen en is ondanks de toenemende vergrijzing het aantal ingeschrevenen in het NIVRE-Register toegenomen. Al die zaken zijn weliswaar het resultaat van de inzet en inspanningen van velen, maar ontegenzeggelijk heeft Henk Grootkerk daarin als directeur een prominente rol vervuld. In dit artikel blikt Henk  terug op zijn 10 jaar als directeur.

Na ruim 40 jaar in het expertisevak te hebben gewerkt ging Henk zich inzetten voor het NIVRE: aanvankelijk als lid van de Raad van Toezicht en vanaf 2011 als directeur. Op de vraag waarom hij destijds ‘ ja’ heeft gezegd tegen het NIVRE, antwoordt hij: “Ten eerste omdat expertise mijn levenswerk is. Als NIVRE-directeur kon ik iets terugdoen voor onze mooie expertisebranche. Daarnaast ben ik een man die graag wat om handen heeft en het werk voor het NIVRE is nuttig en interessant.”  

Met plezier, voldoening en trots

Hoe kijk je terug op tien jaar als directeur bij het NIVRE? “Met heel veel plezier, voldoening en trots. Vooral de gesprekken met een grote verscheidenheid aan mensen binnen en buiten de branche heb ik plezierig gevonden: van NIVRE-bestuurders tot het overleg met marktpartijen over actuele zaken en van gesprekken met branchebesturen over de dagelijkse praktijk in het vak, de samenwerking met Astrid Oosthof en haar enthousiaste team op het secretariaat.”

Terugkijkend op tien enerverende NIVRE-jaren zegt Henk van mening te zijn dat “we met z’n allen binnen het NIVRE veel hebben bereikt. Wat mij persoonlijk het meest tot tevredenheid stemt is  dat de ingeschrevenen trotser zijn geworden op hun inschrijving in het NIVRE-Register en dat veel meer uitdragen getuige de uitingen op social media. Bovendien blijft tegen alle verwachtingen in het totaal aantal ingeschreven stijgen. Ik schrijf die toegenomen waardering voor het NIVRE toe aan de verdere professionalisering die het NIVRE op tal van vlakken heeft doorgemaakt.

Kwaliteit, objectiviteit en integriteit

Op de vraag wat Henk de beroepsgroep zou willen mee geven antwoord hij : “Het expertisevak blijft veranderen en er zullen nieuwe methodieken en andere type schades aandienen. Blijf alert op nieuwe ontwikkelingen, verander mee en blijf vooral werken aan de kwaliteit van jezelf en je medewerkers.

Op die manier zorg je ervoor dat je als schade-expert de dirigent blijft in de schaderegeling”, aldus de vertrekkend NIVRE-directeur, die zich geen enkele zorgen zegt te maken over de toekomst van het vak van schade-expert. “Er zal altijd behoefte blijven aan vakkundige schade-experts die op integere en objectieve wijze schades kunnen vaststellen en afwikkelen.”  

En welke goede raad heb je voor je opvolgster, Susan Mogony. ”Ik zou Susan willen meegeven  zich te verdiepen in het expertisevak. Ik heb inmiddels wat gesprekken met haar gevoerd en heb goede hoop dat zij, samen met Astrid Oosthof, het bestuur en het professioneel apparaat, het NIVRE op een goede manier door een nieuwe fase in haar 30-jarige bestaan zal weten te voeren.”