Verlening overgangsregeling Personenschade tot 1 januari 2023

8-9-2022 09:24

Begin 2022 is de nieuwe leergang Personenschade van het NIVRE in werking getreden. Daarbij is ook een overgangsregeling gepresenteerd. Deze overgangsregeling en de gewijzigde structuur van de nieuwe leergang hebben tot vragen en opmerkingen geleid, met name over de door velen al gevolgde MZL-opleiding. Ook waren er in dit kader zorgen over de tijdsduur van de overgangsregeling.

De commissie Opleidingen begrijpt de zorg dat degenen die in het verleden de MZL-opleiding hebben afgerond, niet geconfronteerd willen worden met het moeten volgen van  een relevant deel van de nieuwe Leergang, dat deels overeenkomt met de MZL opleiding. Daarover voert het NIVRE nu overleg met de diverse aanbieders van de Leergang. Eveneens buigt de commissie zich over vragen van diverse organisaties die aangeven een opleiding te hebben die vergelijkbaar is met de vaktechnische opleiding die het NIVRE binnen personenschade nu vereist. Ook dit vergt nog enig aanvullend onderzoek. Zodra dit mogelijk is volgt hierover verdere communicatie.  

Gezien de spelende vragen heeft de commissie besloten de overgangsregeling te verlengen naar 1 januari 2023.
Dit geldt voor een OSR-MZL diploma dat vanaf 1 juli 2023 niet ouder dan 5 jaar is. Voor andere zij-instromers zal in een later stadium een passend programma inclusief toelatingseisen geformuleerd worden.