Informatie over het verzekeren van risico’s van bouwprojecten na invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

23-3-2023 16:09

In december 2022 heeft drs. Marko van Leeuwen (beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars en adviseur NIVRE branchebestuur ATV, Agro & MBI) de status werking van de WKB in onze nieuwsbrief toegelicht. Na enkele keren opschuiven van de datum van in werking treden van deze volledig nieuwe en voor de bouwwereld impactvolle wet is de verwachting dat de WKB op 1 januari 2024 daadwerkelijk van kracht wordt. 

Het Verbond heeft een lezenswaardig informatiedocument opgesteld. Dit is te vinden via: Informatiedocument verzekeringen Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (verzekeraars.nl).