Jubilarissen 2022 in het zonnetje

25-5-2023 12:44

Op 1 mei jl. zijn de jubilarissen 2022 in het zonnetje gezet.
Onder het genot van een drankje en een lunch werden zij door zowel Susan Mogony als de voorzitter Klaas Brand geprezen om de prestatie van 25 jaar ononderbroken geregistreerd staan. Voor de voorzitter een bijzonderheid omdat hij zelf ook jubilaris was.
Eveneens kregen allen de bijbehorende zilveren insigne opgespeld.
Uit de terugkoppeling van de aanwezigen bleek dat de jubilarissen er zeer van hebben genoten.