130 miljoenenbranden in 2015 zorgen voor hoogste schadebedrag ooit

In geheel 2015 hebben zich in ons land 130 grote branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Op 2013 na (148 branden) deden zich in ons land nimmer meer miljoenenbranden plaats. Wel zorgden de 130 calamiteiten voor het hoogste schadebedrag sinds de start van de registratie van deze branden in 1998: 707,5 miljoen euro, aanmerkelijk meer dan het oude, uit 2003 daterende record van 636,8 miljoen euro. Daarbij dient wel aangegeven te worden dat dit bedrag sterk wordt beïnvloed door drie grote calamiteiten. Twee megaschades van elk meer dan 100 miljoen euro – zowel één in het derde als één in het vierde kwartaal – en één schade van tussen de 60 en 70 miljoen euro in het derde kwartaal, zo blijkt uit de registratie van de miljoenenbranden in Nederland, die tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus en met verzekeraars.

Het overgrote deel van de 130 miljoenenbranden (61 calamiteiten, 46,9%) kent een schadebedrag tussen de één en twee miljoen euro. Verder beliep de schadelast bij 27 calamiteiten (20,8%) tussen de twee en drie miljoen euro, bij 15 grote branden (11,5% tussen de drie en vier miljoen euro, bij negen branden (6,9%) tussen de vier en vijf miljoen euro en bij vijf branden (3,8%) tussen de tien en 20 miljoen euro. Van de resterende 13 miljoenenbranden (10%) kende er negen een schadebedrag tussen de vijf en tien miljoen euro, één een schade tussen de 30 en 40 miljoen euro, één tussen de 60 en 70 miljoen euro en twee van boven de 100 miljoen euro.

Twee van de drie grote branden deden zich voor in het zuiden van het land – 43 stuks, 33,1%) – en in het midden des lands: 32,3%, op de voet gevolgd door het westen van Nederland met 38 calamiteiten (29,2%). Met zeven miljoenenbranden (5,4%) bleef het noorden van het land daarbij ver achter. De meeste grote branden hebben zich in 2015 voorgedaan binnen de industriële sector: 30 (23,1%), op ruime afstand gevolgd door bedrijven /groothandel (16/12,3%), detailhandel en woningen (15/11,5%), agrarisch (10/7,7%) en horeca (8/6,2%). Daarnaast deden er miljoenenbranden voor bij woonruimten, vrije tijd/ leisure (beide 6) (6), automotive sector en sport en recreatie 94|) (4), onderwijs, kantoren en foodsector (alle 3), zorg (2) en bouw 91) 37, oftewel 28,7%.

Vierde kwartaal 2015

Aan de totale schadelast door grote branden heeft het vierde kwartaal een aanzienlijk steentje bijgedragen. In totaal 26 miljoenenbranden zorgden bij elkaar voor een totaal schadebedrag van 202 miljoen euro. Alleen in het vierde kwartaal van 2010 (214,9 miljoen euro) en in 2002 (205,2 miljoen euro viel de schadelast hoger uit. Het totale schadebedrag is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan drie grote calamiteiten: één schade van tussen de 100 en 200 miljoen euro en twee tussen de 10 en 20 miljoen euro. Daarnaast kenden elf brandschades een geraamd schadebedrag tussen de één en twee miljoen euro, vijf tussen de twee en drie miljoen euro en drie tussen de drie en vier miljoen euro. Daarnaast kennen twee brandschades een schadebedrag van naar schatting 6 à 7 miljoen euro, één tussen de 4 à 5 miljoen euro en ook één tussen de 7 en 8 miljoen euro.

De helft van alle miljoenenbranden (13) deden zich voor in het westen van het land. Daarnaast ontstonden zeven branden in zuid-Nederland, vijf in het midden van het land en één in het noorden. Bedrijven werden het vaakst getroffen (9 keer), gevolgd door de industrie (5), woonruimten (4), bedrijfsverzamelgebouwen, horeca en sport/recreatie-accommodaties
(alle 2) en detailhandel en landbouw elk één.

De overzichten bieden inzicht in de ontwikkelingen van de brandmarkt. De kwartaaloverzichten van het NIVRE zullen gepubliceerd worden op de websites van het NIVRE (www.nivre.nl) en het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Bekijk hier het overzicht van het vierde kwartaal van 2015.