Beroepsnormen als basis voor de kwaliteit

Het Reglement Branchenormenkader  treedt per 1 oktober a.s. in werking
De expert in de schadewereld heeft tijdens de uitvoering van zijn functie een vrijheid om naar eigen inzicht te handelen. Dit handelen is, buiten het gedrag, moeilijk toetsbaar en laat weinig ruimte voor een kwaliteitsbewaking, die het NIVRE graag voor de beroepsgroep wil invoeren.

Borging van de kwaliteit
Die kwaliteit moet een basis vormen voor de samenleving waarop ze de expert kan toetsen, maar ook een middel voor de (beginnende) expert om zeker te weten dat hij kwaliteitsvol zijn functie uitvoert.
Naast de Gedragscode voor experts, de opleidingen en permanente educatie die de kwaliteit van een expert bepaald, wil het NIVRE ook beroepsnormen door de branches laten ontwikkelen om de kwaliteit beter te borgen. Middels de beroepsnormen moet duidelijk worden gemaakt hoe een schade-expert geacht wordt op professionele wijze te werk te gaan, zowel individueel, als richting collega’s, stakeholders en richting de samenleving.
Het reglement branchenormenkader, dat per 1 oktober a.s. in werking treedt, is een document dat de juridische kaders van de beroepsnormen beschrijft.

Richtlijn, leidraad of advies
Zo kan de norm gezien worden als een richtlijn, een leidraad of een advies.
Is de norm een richtlijn, dan mag de expert niet afwijken van de norm. Doet hij dit toch, dan dient hij te onderbouwen waarom hij afwijkt van de norm. Deze onderbouwing wordt getoetst door de Tuchtcommissie van het NIVRE.
Is de norm een leidraad, dan mag de expert afwijken van de norm, maar wel onderbouwd. Deze onderbouwing wordt getoetst door de branche(commissie) die de norm heeft opgesteld.
Is de norm een advies, dan mag de expert de norm volgen, maar hoeft hij dit niet te doen. Wijkt hij af dan hoeft hij dit niet te onderbouwen.

Keuze voor het kader
De keuze voor het kader van de beroepsnorm ligt bij de branchebesturen. De experts zullen over elke nieuwe beroepsnorm ingelicht worden, waarbij tevens het juridisch kader waar de beroepsnorm in valt uitgelegd wordt.
De branche Motorvoertuigen zal als eerste aftrappen met haar norm Contra en bindend advies, die door het branchebestuur als richtlijn is aangewezen.