Personenschade - Overgangsregeling vervalt binnenkort

LET OP! Overgangsregeling vervalt binnenkort.

Voor de vaktechnische opleiding in de branche Personenschade vervalt per 1 juli aanstaande de overgangsregeling en zijn diploma’s ouder dan 5 jaar dan niet meer geldig.

De overgangsregeling, de zij-instroomregeling en mogelijke vrijstellingen staan in schema’s op de website.