Kies branche:

Veel gestelde vragen

  • Hoe vind ik een NIVRE Register?

Het merendeel van de NIVRE Register-Experts werkt bij Expertisebureaus of Expertise-organisaties. Veel van deze organisaties hebben kantoren verdeeld over Nederland en/of de schade-experts die bij hen werkzaam zijn, werken binnen een bepaalde regio.
U kunt in het Register zelf een keuze maken voor een NIVRE Register-Expert of Expertisebureau en wanneer u daar contact mee opneemt, zullen zij u hierover verder informeren.  

  • Hoe word ik schade-expert?

Er bestaat geen opleiding of cursus "Schade-expert". Expertisebureaus of expertise- organisaties verzorgen intern  een praktijkopleiding tot schade-expert. 

  • Hoeveel punten worden toegekend aan een lezing van een half uur?

Conform het PE-reglement kent het NIVRE uitsluitend punten toe per kennis-uur en wordt er voor een lezing van een half uur geen PE-punten toegekend. Wanneer men binnen één jaar twee verschillende lezingen van een half uur aantoonbaar heeft gevolgd, kent het NIVRE 1 PE-punt toe.  

  • Ik heb schade aan mijn voertuig en ben door het Waarborgfonds doorverwezen naar het Register van het NIVRE, wat nu?

Het NIVRE is een onafhankelijk instituut en vanuit die positie verstrekken wij geen namen van NIVRE Register-Experts. 
Het Register is openbaar en is te raadplegen op de website van het NIVRE, waar u zelf een NIVRE Register-Expert kunt kiezen. U dient bij schade aan uw voertuig dan wel eerst de branche Motorvoertuigen in het Register te selecteren.  

  • Kan ik als niet ingeschrevenen seminars van het NIVRE volgen?

Het is niet mogelijk om seminars die het NIVRE organiseert te volgen voor personen die niet staan ingeschreven in het Register van het NIVRE. Het NIVRE organiseert seminars en cursussen specifiek voor de NIVRE-experts voor inschrijving of voor het PE-programma. 

  • Kunnen teveel behaalde PE-punten worden meegenomen?

Per PE- periode van twee jaar kunnen maximaal 4 PE-punten meegenomen worden naar de volgende PE-periode. 

 

  • Moet een Kandidaat-ingeschrevene voldoen aan de PE-verplichting?

Kandidaten ingeschreven in het Register van Experts behoeven geen PE-punten te behalen. Dit geldt eveneens voor het geassocieerde Register Risicodeskundige.  

Kandidaten ingeschreven in het Register van Coördinatoren Fraudebeheersing dienen wel PE-punten te behalen.  

  • Waaraan moet ik voldoen om ingeschreven te kunnen worden in het Register van het NIVRE?

Het NIVRE hanteert per branche inschrijvingseisen. In het algemeen dient een persoon reeds voornamelijk werkzaam te zijn als schade-expert in de buitendienst alsook als zodanig  minimaal drie jaren ervaring te hebben. Hier vindt u meer informatie over inschrijving in het Register. 

  • Wat te doen voor uitschrijving uit het Register?

Een verzoek tot uitschrijving dient u uiterlijk vóór 1 november persoonlijk en schriftelijk bij het secretariaat van het NIVRE in te dienen. 
Wanneer het verzoek na 1 november is ingediend, blijft de verplichting van de jaarbijdrage over het opvolgende jaar van kracht.  

  •  Wanneer worden PE-punten in mijn dossier bijgewerkt?

 PE-dossiers worden door het secretariaat op volgorde van PE-periode gecontroleerd. Het kan daarom voorkomen dat uw aanvragen niet direct worden gecontroleerd of geaccordeerd.

 

 

Geen nieuwsberichten gevonden.